MARJA's MOESTUINdinsdag 2 maart 2010

Colatje in de moestuinBladluizen bestrijden is voor vele moestuiners een probleem.
Ook in India. Maar daar hebben ze nu iets op gevonden: cola. Reeds honderden boeren gebruiken dit goedkoop alternatief voor dure pesticiden.
En met succes: na één sproeibeurt op hun katoenvelden is het resultaat merkbaar.
Gotu Laxmaiah, een boer in Andra Pradesh, is alvast opgetogen over het nieuwe bestrijdingsmiddel: “Het is veilig in gebruik, het hoeft niet verdund en het is heel goedkoop.
Een liter pesticide kost gemakkelijk 180 euro. Eenzelfde hoeveelheid cola kost 40 eurocent.”
De boeren maken geen onderscheid tussen Coca Cola, Pepsie en de plaatselijke coladrankjes. “